Tag: หวย ออก กรกฎาคม -เกม ยิ่ง ปื่ น ใน y8

SMEยุทธวิธีเศรษฐีใหม่-เปลี่ยนแนวคิดเพิ่มมูลค่ามีกรณีศึกษาธุรกิจเนื้อปลา

“จากข้อได้เปรียบในอดีตที่อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ แต่ปัจจุบันใช้ข้อได้เปรียบนี้ไม่ได้แล้ว เพราะแหล่งวัตถุดิบลดลง ดังนั้นทางออกคือต้องปรับกระบวนการผลิตใหม่ ให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้น โดยใช้วัตถุดิบเท่าเด…