0 0
Read Time:2 Minute, 35 Second

Năm nay, UBND tỉnh Bình Định giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển đối với 46 cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh, trong đó có 19 CCN do làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trong quý I, chỉ có 2 trong số 19 CCN hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao trong quý; còn lại 17 CCN chưa hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Theo UBND tỉnh Bình Định, nguyên nhân là nhà đầu tư triển khai chậm, hồ sơ chưa đảm bảo; các sở, ngành, địa phương liên quan chưa quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho nhà đầu tư; địa phương còn chậm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Công Thương tỉnh này rà soát, xem xét, đánh giá lại các chủ đầu tư không đảm bảo về năng lực triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và hạ tầng kỹ thuật CCN để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý, thu hồi chủ trương đầu tư dự án.

“Rà soát, đánh giá lại tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN để xem xét việc tiếp tục đầu tư hoặc chấm dứt hoạt động dự án theo quy định”, ông Hoàng yêu cầu.

Ông Hoàng cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc các nhà đầu tư triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đầu tư, phát triển CCN được UBND tỉnh giao.

Bên cạnh đó là nắm bắt khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ cho nhà đầu tư; tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án…

Đối với các doanh nghiệp, phó chủ tịch Bình Định yêu cầu khẩn trương đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; thực hiện việc niêm yết giá và công khai thông tin về giá cho thuê đất gắn với hạ tầng kỹ thuật hợp lý…

Theo phương án phát triển CCN, đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định có 68 CCN với tổng diện tích 3.470ha. Đến nay, tỉnh Bình Định có 46 CCN với tổng diện tích hơn 1.500ha được quyết định thành lập; có 37 CCN đi vào hoạt động với tổng diện tích đất công nghiệp hơn 900ha.From: web game casino

Đến ngày 12/4, các CCN đã thu hút 374 dự án đăng ký đầu tư với diện tích đất đã cho thuê hơn 566ha, đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân các CCN đi vào hoạt động gần 63%; trong đó, 246 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng vốn đầu tư của các dự án trong các CCN đạt gần 16.000 tỷ đồng nhưng vốn thực hiện mới đạt gần 7.800 tỷ đồng (đạt gần 49%) với suất đầu tư bình quân 42,7 tỷ đồng/dự án…

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin