0 0
Read Time:1 Minute, 9 Second

หลังจากกระทรวงการคลัง เริ่มประกาศผลการคัดเลือก ผู้ได้รับสิทธิโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่ พร้อมกับเปิดให้คนได้รับสิทธิไปยืนยันตัวตนได้แล้ว ตั้งแต่เมื่อ 1 มี.ค. 66 ที่ผ่านมาคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

อย่างไรก็ตาม มีผู้ได้รับสิทธิบางส่วนที่ติดปัญหาไม่สามารถมายืนยันตัวตน ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง หรือบางคนบ้านอยู่ไกลเดินทางมาลำบาก รัฐบาลได้มีแนวทางอำนวยความสะดวกให้กลุ่มคนดังกล่าว ในการยืนยันตัวตน โดยให้จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

  • ดำเนินการได้โดยให้ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล
  • จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนผ่านเครื่อง EDC ประกอบด้วย
  • 1) บัตรประชาชนตัวจริงผู้รับมอบอำนาจ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล 2) บัตรประชาชนตัวจริงผู้มอบอำนาจ (ผู้ได้รับสิทธิ) และ 3) หนังสือมอบอำนาจพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • ยืนยันตัวตนได้ที่ ธนาคารกรุงไทยฯ  ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้
  • เมื่อยืนยันตัวตนแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองในวันทำการถัดไปผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th  
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin