0 0
Read Time:2 Minute, 23 Second

คำพูดจาก ทดลองสล็อต pg
นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเปค ได้มีฉันทามติร่วมกันที่จะขับเคลื่อนใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1.การจัดทำความร่วมมือจัดทำเอกสาร แบงค็อก โกลส์ ออน ไบโอ-เซอร์คูร่า-กรีน (บีซีจี) อีโคโนมี เพื่อเสนอให้เวทีการประชุมผู้นำพิจารณาร่วมกัน 2.ที่ประชุมเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งเขตเสรีการค้าเอเปค หรือเอฟทีเอเอเปค ร่วมกัน และ 3คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. ได้เห็นชอบหัวข้อหลัก 3 ประเด็นคือ โอเพ่น คอนเนคท์ และบาลานซ์ เป็นธีมหลักในการประชุม 

ส่วนในส่วนของหัวโอเพ่น หรือการเปิดกว้าง ยังแตกย่อยได้เป็น 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1.ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเปิดกว้างทางการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการผลิตร่วมกัน 2.เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนเอฟทีเอเปค 3.ให้มีการขับเคลื่อนพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเร่งติดตามแก้ไขปัญหาประเด็นที่ค้างคาต่างๆ เช่น การอุดหนุนประมงให้เสร็จโดยเร็วตลอดจนส่งเสริมประเด็นใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางการค้า 4.เห็นชอบให้เพิ่มขีดความสามารถด้านบริการในกลุ่มสมาชิกเอเปค อาทิ  ท่องเที่ยว ขนส่งโลจิสติกส์ 5.สนับสนุนให้เพิ่มการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรี ธุรกิจขนาดย่อม เอสเอ็มอี ให้เข้ามามีบทบาท ผลักดันการค้าร่วมกัน โดยเฉพาะการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และ 6.ให้มีการผลักดันการค้าในสินค้าและบริการ 

ด้านนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือถึงกรอบการทำงานเพื่ออนาคตที่จะส่งต่อให้ผู้นำเอเปคในวันที่ 19 พ.ย.นี้ โดยสาระสำคัญที่ประชุมหารือถึงสถานการณ์ราคาพลังงานที่ทรงตัวสูง ความมั่งคงด้านอาหาร รวมถึงปัญหาซัพพลายเชนหยุดชะงักในช่วงโควิดที่ผ่านมา โดยมองว่าปัญหาดังกล่าวสามารถนำหลักการบีซีจี ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวมาเป็นหลักการเพื่อกำหนดกรอบการทำงานทั้งเพื่อแก้ปัญหาปัจจุบันและความท้าทายใหม่ในอนาคต 

ทั้งนี้ ประเด็นบีซีจี ที่ได้ถูกเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศไทยจะถูกนำไปสานต่อในการประชุมเอเปค ครั้งหน้าปี 66 ที่จะมีขึ้นที่สหรัฐอเมริกา เพื่อให้เกิดผลต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือหัวข้อย่อยการประชุม คอนเนคท์ ที่ประชุมเห็นว่าควรถอดบทเรียนจากโควิดเพื่อสร้างระบบการเชื่อมโยงกันในภูมิภาคที่ปลอดภัยแต่ไร้พรมแดน โดยไม่เน้นเฉพาะปัญหาโรคโควิดเท่านั้นแต่รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกันที่ประชุมยังเห็นด้วยถึงการเดินหน้าเชื่อมโยงด้านดิจิทัล ทั้งเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับเอสเอ็มอี และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ได้ให้ความเห็นเพิ่มว่า ควรมีความยืดหยุ่นในแผนการพัฒนาที่มากขึ้น 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin