0 0
Read Time:1 Minute, 16 Second

จากกรณีเกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.5 ความลึก 5 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางอยู่ บริเวณ ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน เวลา 00.17 น. จนทำให้ประชาชนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นไหวบริเวณจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร

ล่าสุด นายรัฐพล นราดิศรรองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ผู้อำนวยการกลาง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยการจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์

โดยระบุว่า จากเหตุแผ่นดินไหว บริเวณ ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ขนาด 4.5 ความลึก 5 กิโลเมตร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว พบว่าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ ได้รับความรู้สึกสั่นไหว อาจทำให้ ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก จึงขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ติดตามสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

2. ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับประชาชน ทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อลดความตื่นตระหนก รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย และการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการ

3คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. สำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ทางราชการกำหนด

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin