0 0
Read Time:1 Minute, 42 Second

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 ที่กระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ครม.ได้อนุมัติความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือ บัตรคนจนรอบใหม่นั้น มีผู้ผ่านการลงทะเบียนแบะได้รับสิทธิทั้งสิ้น 14.59 ล้านคน จากผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมการปกครองจำนวน19.64 ล้านราย ทั้งนี้ มีผู้ไม่ผ่านจำนวน 5.05 ล้านราย โดยกระทรวงการคลัง จะเริ่มประกาศผลการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.thคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

พร้อมกันนี้ สำหรับผู้มีรายชื่อได้รับสิทธิ จะต้องยืนยันตัวตนผ่าน 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ตั้งแต่วันที่ 1 มี.คคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด. 66 เช่นกัน และ เริ่มใช้จ่ายสิทธิ ในวันที่ 1 เม.ย. 66 โดยการยืนยันตัวตนจะต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง หรือมอบอำนาจให้มาได้

สำหรับสิทธิประโยชน์ บัตรคนจนปีนี้

  • วงเงินสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่ มีดังนี้ ค่าใช้จ่ายการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้า คนละ 300 บาทต่อคนต่อเดือน (เบิกเป็นเงินสดไม่ได้) ซึ่งเพิ่มจากเดิมที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้รับ 200 หรือ300 บาท
  • วงเงินสำหรับผู้พิการเพิ่มอีกเดือนละ 200 บาท
  • ค่าใช้จ่ายแก๊สหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มจากเดิม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
  • ค่าใช้จ่ายเดินทางกำหนดให้ 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้รถโดยสารสาธารณะ ขสมก. /รถ บขส. รถร่วม บขส. รถไฟ รถไฟฟ้า รถสองแถวประจำทาง เรือโดยสาร จากเดิมแยกเป็นประเภทรถไฟ รถ บขส. รถเมล์ ประเภทละ 500 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และค่าไฟฟ้า 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยจะหักค่าใช้จ่ายได้เลย โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าแล้ว ส่วนเกินจะต้องจ่ายเอง
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin